Calculator
 

Snel een indicatie van de kosten

Klik hier voor de calculator *). Voer brontaal, doeltaal en het aantal woorden in met de muis en u ziet meteen het voordeligste tarief voor uw vertaling.

Wat ziet u in het display?

Woorden

Het aantal woorden dat u heeft ingevoerd met behulp van de groep toetsen "Aantal woorden".

Totaalprijs

Het bedrag voor de gehele vertaling.

Prijs per woord

De in de berekening gebruikte prijs per woord.

Levertijd

Schatting van het aantal werkdagen dat uw opdracht in beslag neemt. Hangt samen met de gekozen tariefklasse.

Tariefklasse

Geeft de gebruikte tariefklasse aan. Standaard wordt het resultaat van uw invoer berekend met tariefklasse 1. Dit is de voordeligste wijze van vertalen. Indien u een korte levertijd wenst, kiest u voor een hogere tariefklasse met behulp van de groep toetsen "Tariefklasse". De hoogst mogelijke tariefklasse is 5.

Brontaal

Met deze groep toetsen selecteert u de taal waarin u het te vertalen document aanlevert. De [...] toets gebruikt u voor de overige, niet aangegeven talen.

Terug 11
  Calculator  

Doeltaal

Met deze groep toetsen kiest u de taal waarin u het vertaalde document wenst te ontvangen. De [...] toets gebruikt u voor de overige, niet aangegeven talen.

 

 

Aantal woorden

Met de cijfertoetsen voert u het aantal te vertalen woorden in. Met de [Clear]-toets wordt het ingevoerde aantal woorden gewist en de tariefklasse op 1 ingesteld.

 

Tariefklasse

Hiermee kiest u de snelheid van vertalen. Standaard wordt een berekening uitgevoerd met tariefklasse 1. Dit is het meest voordelige tarief. Met de
[+]
toets kiest u een hogere tariefklasse en een kortere levertijd. De hoogste tariefklasse is 5 (snelst mogelijk). Met de [-] toets kiest u voor een lager tarief en een langere levertijd.


*) Als de calculator niet werkt, ziet u een tekst boven de calculator. Klik op de tekst en kies voor "Geblokkeerde inhoud toestaan" (Allow blocked content).

12 Verder