Zo werken wij
 

Gestandaardiseerde werkwijze

Onze werkwijze omvat onder andere de volgen­de fases:

vertalen, spelling­controle, controle van volledigheid, exactheid en verwijzingen, correctie van eventuele stijlfou­ten, in­consequen­ties en onduide­lijkheden, des­gewenst overleg termenlijst met opdrachtge­ver, nogmaals spellingcontrole, eind­con­tro­le door een andere ver­taler. Bij grotere projecten wordt een ver­taal­team opgezet.

Vertaling en controle worden verzorgd door tenminste twee vertalers, die respectievelijk de brontaal en de doeltaal als moedertaal hebben.

Uitstekend taalgebruik

Een vertaling moet vlot leesbaar en helder zijn - een belangrijk aspect waaraan niet altijd voldoende aandacht wordt be­steed. Wij beschikken over vertalers die hun talen perfect beheer­sen en daardoor steeds weer de juiste toon weten te treffen.

Duidelijk

De vertaling mag aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Bij het vertalen hoort ook het ophelderen van eventuele onduidelijkheden in de brontekst en het toevoegen van essentiële zaken zoals een index. Vaak is een vertaling die precies weergeeft wat bedoeld wordt, te verkiezen boven een één-op-één-vertaling. De vertaling moet ook aansluiten op het kennis­niveau van de doelgroep.

Uw eigen stijl

De vertaling moet bij de huisstijl van de opdrachtgever passen. Wij maken ons deze stijl en werk­wijze zoveel mogelijk eigen, zodat de vertaling goed past bij de andere publicaties van het bedrijf.

 

Terug 3
  Zo werken wij  

Gegevensbank

Wij beschikken over een dagelijks groeien­de gegevens­bank met onder meer een groot aantal vaktermen en klantgerichte informa­tie. (Het spreekt voor zich dat wij be­trouw­baar en dis­creet omgaan met uw gegevens en materialen.)

Overige computertoepassingen

Wij maken intensief gebruik van de mogelijkheden van de moderne pc, zoals specialistische vertaalhulpmiddelen, elek­tro­nische woordenboeken en naslagwerken gekop­peld aan klantspecifieke termen en informatie, internationale gegevensbanken, internettoepassingen, tekstverwerking, spellingcontro­le, aanma­ken indexen en conversie naar diverse media en plat­forms. Toepassing van vertaalhulpmiddelen (bijvoorbeeld Trados) vindt in overleg plaats. Uiteraard beschikken wij over alle moderne communicatiemiddelen als fax, modem en e-mail.

Perfectie

De opdrachtgever hoeft zelf in principe geen wijzigingen meer aan te brengen in de vertaling. Dit bereiken wij onder andere door uitsluitend vertalers in te zetten die deskundig zijn op het betreffende vakge­bied. De vertaling wordt voor aflevering zorgvuldig gecontroleerd. Vertaling en controle worden verzorgd door tenminste twee vertalers, die respectievelijk de brontaal en de doeltaal als moedertaal hebben.

 

 

 

4 Verder